راهبردهای افزایش انگیزه شغلی و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان

حسین صادقی،رئیس اداره برنامه‌ریزی سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی به راهبردهای صحیح جذب، توسعه و نگهداشت منابع انسانی در آموزش و پرورش با رویکرد توسعه صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان پرداخته است.

 این یادداشت که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته بدین شرح است:

امروزه جذب، آموزش و توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای نیروی انسانی، یکی از محوری‌ترین استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی است. بطوریکه شرط توسعه، موفقیت و بقای هر سازمان، مستلزم توجه و برنامه‌ریزی صحیح در جهت توسعه صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها و راهکارهای نگهداشت نیروی انسانی آن سازمان است.

این مهم از چنان اهمیتی برخوردار است که در قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مد نظر مراجع قانونی قرار گرفته است و از این رو انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش نیز همچون هر نهاد دیگری، راهبردها و راهکارهای اختصاصی خود را جهت افزایش انگیزه شغلی و توسعه و بهسازی منابع انسانی، تدوین و ارائه کند.

بررسی نتایج مطالعات در حوزه راهکارهای افزایش انگیزه شغلی معلمان، نشان می‌دهد که معلمان به عنوان کلیدی‌ترین عنصر توسعه، برای کسب شایستگی‌های حرفه‌ای خود، متأثر از عوامل بی‌شماری همچون تفاوت‌های فردی، نیازها، عوامل محیطـی و اهدافی هستند کـه در فرآینـد آمـوزش و پرورش از طریق جذب، توانمند سازی، سیستم‌های نظارتی و دستورالعمل‌ها و قوانین حمایتی متجلی می‌شود؛ از این روی ضروری است که سیاستگذاران و مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از کارکردهای مهم مدیریت، نسبت به پیوند عوامل انگیزشی با اهداف سازمانی و فهم نیازها، انتظارات معلمان، علاوه بر فراهم آوردن شرایط مطلوب، دستیابی بـه اهـداف سازمانی را نیز امکان پذیرتر کند.

نگارنده معتقد است اگر برای جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش دستورالعمل‌هایی تنظیم می‌شود که علاوه بر تأکید بر صلاحیت‌ها و ویژگی‌هایی چون آراستگی ظاهری، سلامت جسم، روان و توان علمی بالای متقاضیان شغل معلمی، تأکید می‌کند و با غربالگری از داوطلبان، در صدد جذب بهترین، تواناترین و کارآمد ترین نیروی انسانی برای این نهاد است، باید به همان میزان نیز در جهت افزایش جاذبه‌های شغلی همسان با دیگر مشاغل هم سطح و توسعه و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و نگهداشت نیروی انسانی خود، تدابیر لازم را اتخاذ کند.

یکی از راهبردهای لازم به منظور جذب و نگهداشت نیروی انسانی توانمند و با انگیزه در آموزش و پرورش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بویژه توجه و عملیاتی کردن اهداف مندرج در راهکار ۳-۱۱ مبنی بر ایجاد ساز وکارهای لازم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخوردار از صلاحیت‌های گوناگون برای شغل معلمی و تأکید بر اجرای راهکار ۲-۱۰ مبنی بر استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی وحرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و نظام رتبه بندی علمی و تربیتی آموزگاران و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی همچنین استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی است.

علاوه برموارد مذکور، می‌توان از ظرفیت قانونی جزء ۲ بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه توسعه ششم توسعه، مبنی بر «تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی» نیز بهره جست. بی‌شک اجرای بندهای «۳-۷» سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، مبنی بر اعتلای منزلت اجتماعی معلمان به عنوان کلیدی ترین مؤلفه تأثیرگذار در نظام آموزشی کشور و افزایش انگیزه برای خدمات مطلوب تر و نیز به بند «۶» سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری، مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، بسیار مؤثر خواهد بود.

لذا با توجه به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس و شروع به کار معلمان عزیز، انتظار می‌رود، وزیر آموزش وپرورش، به عنوان یکی از برنامه‌های کوتاه مدت خود، با بهره‌گیری از راهکارهای قانونی مورد اشاره و تأکید بر تدوین و تصویب استاندارهای حرفه‌ای معلمان و کاربست تجارب کشورهای توسعه یافته و تشویق کارکنان در به روزآوری دانش تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان، ایجاد امنیت شغلی و اجرای طرح نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان و به تبع آن رتبه بندی، فراهم ساختن زمینه اصلاح نظام پرداخت حقوق، بتواند روند فعلی وضعیت منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش را به شرایط بهینه و مطلوبتری نزدیک کرده و موجبات افزایش انگیزه شغلی، اثربخشی و کارایی سازمانی و شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان را فراهم کند.

انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *