اعلام زمان تحویل مدارک و مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی شهر تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آموزش و پرورش شهر تهران، شرایط و مدارک لازم برای تشکیل پرونده پذیرفته‌شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش شهر تهران را اعلام کرد.

بر این اساس پذیرفته‌شدگان باید جهت ارائه مدارک و مستندات، تشکیل پرونده اولیه و دریافت معرفی‌نامه برای انجام مصاحبه براساس برنامه زمانی با همراه داشتن مدارک به شرح ذیل به آدرس تهران میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی بعد از خیابان شهید سرپرست، کوچه شهید دستخوش، پلاک ۱۵ معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی (ساختمان شماره ۳) طبقه چهارم مراجعه کنند.

عدم مراجعه برای ارائه مدارک، تشکیل پرونده و مصاحبه در زمان و محل اعلام شده به منزله انصراف تلقی شده و افراد حق اعتراض ندارند.

* برنامه‌‌زمانی برای تشکیل پرونده و بررسی مدارک

سه‌شنبه ۱۸ مهر خوشه شغلی شامل آموزگار ابتدایی، براساس حروف الفبا از حرف الف تا جیم در جنسیت زن از ساعت ۱۳ الی ۱۶

چهارشنبه ۱۹ مهر خوشه شغلی امور تربیتی مدارس، آموزگار ابتدایی، آموزگار استثنایی و مشاوره در جنسیت مرد از ساعت ۸ الی ۱۲

چهارشنبه ۱۹ مهر خوشه شغلی معارف اسلامی در جنسیت مرد از ساعت ۱۳ الی ۱۶

شنبه ۲۲ مهر خوشه شغلی آموزگار ابتدایی از حروف چ تا ی در جنسیت زن از ساعت ۸ الی ۱۲

شنبه ۲۲ مهر خوشه شغلی عربی در جنسیت مرد از ساعت ۱۳ الی ۱۶

یکشنبه ۲۳ مهر خوشه شغلی تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، حسابداری، کامپیوتر، نقش‌کشی معماری و الکترونیک در جنسیت مرد از ساعت ۸ الی ۱۲

یکشنبه ۲۳ مهر خوشه شغلی ادبیات فارسی در جنسیت مرد از ساعت ۱۳ الی ۱۶

دوشنبه ۲۴ مهر خوشه شغلی ریاضی و علوم تجربی در جنسیت مرد از ساعت ۸ الی ۱۲

دوشنبه ۲۴ مهر خوشه شغلی علوم تجربی و تربیت بدنی در جنسیت مرد از ساعت ۱۳ الی ۱۶

سه‌شنبه ۲۵ مهر خوشه شغلی زبان انگلیسی و هنر در جنسیت مرد از ساعت ۸ الی ۱۲

سه‌شنبه ۲۵ مهر خوشه شغلی دبیری حرفه‌وفن و جامانده آقایان در جنسیت مرد از ساعت ۱۳ الی ۱۶

چهارشنبه ۲۶ مهر جا مانده خانم‌ها از ساعت ۸ الی ۱۲

چهارشنبه ۲۶ مهر جا مانده آقایان از ساعت ۱۳ الی ۱۶

* مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اولیه استخدامی

۱- ارائه تصویر کارنامه قبولی در آزمون کتبی (قابل دریافت از سایت سنجش)

۲- ارائه فرم اطلاعات فردی تکمیل شده گزینش که باید قبلا داوطلب از سامانه مربوط دریافت کرده باشد.

۳- ارائه اصل و دو سری تصویر از گواهینامه فراغت از تحصیل مندرج در آگهی استخدام (تاریخ فارغ‌التحصیلی قبل از سوم شهریور ۹۶)

۴- ارائه اصل و دو سری تصویر از تمامی صفحات شناسنامه

۵- ارائه اصل و دو سری تصویر از پشت و روی کارت ملی

۶- ارائه اصل و دوسری تصویر از کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ویژه آقایان

۷- ارائه پاکت اصل حاوی ۶ قطعه عکس جدید ۳ در ۴ پشت نویسی شده شامل نام و نام‌خانوادگی، کد ملی و رشته تحصیلی

۸- سایر مدارک در صورت لزوم

۹- الف ارائه اصل و تصویر مدارک بومی بودن خود، همسر، پدر و مادر

ب – ارائه اصل و تصویر گواهی ایثارگری از بنیاد شهید یا مراجع ذیصلاح

ج- ارائه اصل و تصویر مدارک مربوط به کسر از سن براساس دفترچه راهنمای آزمون

د- ارائه اصل و تصویر معرفی‌نامه از بهزیستی برای داوطلبانی که از سهمیه ۳ درصد معلولین استفاده کرده‌اند.

هـ – سایر مدارک

تذکر بسیار مهم: مدارک ناقص به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد شد.

نام و نشانی پردیس‌های مجری انجام مصاحبه اختصاصی

دانشگاه شهید رجایی: لویزان خیابان شهید شعبانلو، تلفن ۲۲۹۷۰۰۲۴

پردیس شهید شهید چمران (پسران): حکیمیه، انتهای بلوار بهار، تلفن ۷۷۳۰۹۸۹۱

پردیس نسیبه (دختران): شهرک ژاندارمری، بلوار مرزداران، زیر پل یادگار امام، کوچه نسیبه تلفن: ۴۴۲۳۰۸۲۸

* شرایط انجام مصاحبه

خوشه شغلی آموزگار ابتدایی زن براساس تاریخ معرفی‌نامه. محل برگزار کننده مصاحبه : پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز شنبه ۲۲ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵ که پذیرش تا ساعت ۱۲ است.

خوشه شغلی آموزگار ابتدایی زن براساس تاریخ معرفی‌نامه. محل برگزار کننده مصاحبه: پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز یکشنبه ۲۳ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵ که پذیرش تا ساعت ۱۲ است.

آموزگار ابتدایی زن براساس تاریخ معرفی‌نامه. محل برگزار کننده: پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵ است که پذیرش تا ساعت ۱۲ انجام می‌شود.

آموزگار ابتدایی زن براساس تاریخ معرفی‌نامه. محل برگزار کننده: پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز سه‌شنبه  ۲۵ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵ است که پذیرش تا ساعت ۱۲ انجام می‌شود.

آموزگار ابتدایی زن براساس تاریخ معرفی‌نامه. محل برگزار کننده: پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز چهارشنبه  ۲۶ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵ است که پذیرش تا ساعت ۱۲ انجام می‌شود.

آموزگار ابتدایی زن جا مانده از روزهای قبل. محل برگزار کننده: پردیس نسیبه (دختران) و تاریخ مراجعه روز پنج‌شنبه  ۲۷ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵ است که پذیرش تا ساعت ۱۲ انجام می‌شود.

آموزگار ابتدایی، آموزگار استثنایی، مشاوره و امور تربیتی مدارس (مرد) محل برگزاری مصاحبه: پردیس شهید چمران(پسران) که زمان مراجعه روز شنبه ۲۲ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰ است و پذیرش تا ساعت ۱۲ انجام می‌شود.

خوشه شغلی عربی و معارف اسلامی (مرد). محل برگزاری مصاحبه: پردیس شهید چمران(پسران) که زمان مراجعه روز یکشنبه ۲۳ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴ است و پذیرش تا ساعت ۱۲ انجام می‌شود.

خوشه شغلی ادبیات فارسی، تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی (مرد). محل برگزاری مصاحبه: پردیس شهید چمران(پسران) که تاریخ مراجعه روز دوشنبه۲۴ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰ است و پذیرش تا ساعت ۱۲ انجام می‌شود.

خوشه شغلی حسابداری، کامپیوتر، نقشه‌کشی معماری و الکتروتکنیک (مرد). محل برگزاری مصاحبه: دانشگاه شهید رجایی که تاریخ مراجعه روز دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ است و زمانی برای جامانده از مصاحبه تعریف نشده است.

خوشه شغلی ریاضی ، علوم تجربی و تربیت بدنی (مرد) که محل برگزار کننده مصاحبه پردیس شهید چمران (پسران) است و زمان مراجعه روز سه‌شنبه ۲۵ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴ است و پذیرش تا ساعت ۱۲ انجام می‌شود.

خوشه شغلی زبان انگلیسی، هنر و حرفه‌وفن (مرد) که محل برگزار کننده مصاحبه پردیس شهید چمران (پسران) است و زمان مراجعه روز چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴ است و پذیرش تا ساعت ۱۲ انجام می‌شود.

افراد جا مانده از مصاحبه پردیس شهید چمران (مرد). محل برگزار کننده مصاحبه پردیس شهید چمران (پسران) است و تاریخ مراجعه روز شنبه ۲۹ مهر ۹۶ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴ است و پذیرش تا ساعت ۱۲ انجام می‌شود.

عدم مراجعه برای ارائه مدارک، تشکیل پرونده و مصاحبه در زمان و محل اعلام شده به منزله انصراف تلقی شده و افراد حق اعتراض نخواهند داشت.

انتهای پیام/

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *