تکذیب ادعای مسجدجامعی توسط نژاد بهرام: برگه استعفای شهردار تهران به شورا داده نشده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، زهرا نژادبهرام در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا شهردار تهران استعفا کرده است، یا

ادامه