شرایط اعطای شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی صالحی معاون فرهنگی اداره اتباع وزارت کشور در نشست هم اندیشی برزخ بی‌هویتی در سرزمین مادری اظهار

ادامه